o mnie

Jestem absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 1993 roku nieprzerwanie pracuje w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie.


Po stażu lekarskim rozpocząłem pracę jako młodszy asystent na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Po zdaniu egzaminu I stopnia z ginekologii i położnictwa (z wynikiem bardzo dobrym) kontynuowałem pracę celem uzyskania specjalizacji II stopnia. Po uzyskaniu tytułu specjalisty (z wyróżnieniem) pracowałem jako starszy asystent na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Brzozowie.


W roku 2005 po wygraniu konkursu na Dyrektora Medycznego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie nadzorowałem pracę podległych mi oddziałów szpitalnych i jednocześnie wykonując swoje obowiązki na oddziale. Odbyłem również czteroletnie szkolenia z ginekologii onkologicznej oraz ukończyłem studia Monitorowania i Zarządzania Badaniami Klinicznymi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.


Od 1998 roku prowadzę Specjalistyczną Praktykę Lekarską w Brzozowie przy ul. Kołowej 40.


W związku z rozwojem nowoczesnych technik wspomagających medycynę w rozwiązaniach telemedycznych od 2020 pracuję jako konsultant z zakresu Ginekologii i Położnictwa w firmie Telemedi.co udzielając konsultacji pacjentkom mieszkającym w Polsce oraz poza jej granicami. Na mojej stronie znajdziecie Drogie Panie oprócz informacji o stacjonarnych wizytach również opis działania telemedycyny, która wspiera pracę lekarzy. Telemedycyna pozwala zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami uzyskać porady, kontynuacje leczenia, postawienie diagnoz oraz uzyskanie zwolnienia z pracy (L4) bez wychodzenia z domu!

Serdecznie zachęcam do odwiedzania mojego gabinetu stacjonarnego oraz do porad telemedycznych.


Z poważaniem Andrzej Piotrowski, Wasz ginekolog