Telemedycyna (medycyna na odległość) to forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny.

Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala ona przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statyczne, jak i dynamiczne. Pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość.

Serdecznie zapraszam do korzystania z tej prostej formy porady praktycznie bez wychodzenia z domu. Czas na zarejestrowanie się, opłacenie wizyty i odbycie telekonsulatcji to łącznie około 15-30 minut.